Category Archives: Lednicko-valtický areál

Chrám Tří Grácií

Ve skutečnosti Athéna, Artemis a Afrodíté, tři dcery boha Dia, sousoší je vytesáno z jednoho kusu kamene (Leopold Fischer) původně stávalo v lednickém parku, projet Josef Franz Engel, stavitel Josef Poppelack, jónské sloupy (12), ve výklencích se nachází sochy vědních oborů a múz (Josef Kliebr) původně umístěné v chrámu múz. Dnes je zámeček v držení…

Janův hrad, Janohrad, Zámek Lednice, foto: Roman Žďárský, Annovino Lednice

Janův hrad

Romantická zřícenina hradu, lovecký zámeček. Návrh Josef Hardmuth 1807-1810, v prvním patře se nachází velký rytířský sál a dva salónky určené pro dámy, sál byl zasvěcen sv. Hubertovi. Nachází se zde celá řada trofejí ulovené zvěře, především jelení a černé. Můžeme zde také vidět pohár na víno určený pro krále lovu. Ten kdo se stal…

Minaret, Zámek Lednice, foto: Roman Žďárský, Annovino Lednice

Minaret

Jedná se o nejstarší dochovanou stavbu Lednicko-valtického areálu. Podle pověsti chtěl kníže Alois Josef I. z Lichtenštejna postavit v Lednici nový kostel. Původní kostel vyhořel a v Lednici potom existovala pouze zámecká kaple. Po obci kníže žádal na výstavbu kostela pouze pozemek a slíbil, že na své náklady nový kostel vybuduje. Městská rada však nakonec…

Translate »