ANNOVINO (ZÁMECKÁ ŘADA)

Typická lednická odrůdová vína (od moravských zemských po přívlastková)