Category Archives: Lednicko-valtický areál

Kolonáda („Rajsna“)

Kolonáda, neboli „Rajsna“ Vyhlídkovou Kolonádu na Reistně začal stavět Alois I. z Lichtenštejna, ale dokončil ji jeho mladší bratr Jan Josef I. Po bratrech i po otci se mu stýskalo, tak ji pojal jako vzpomínku. Na zdech je německy napsáno: „Syn otci, bratr bratrům.“ a „Nezapomenutelným předkům jediný zůstávající syn“. Stavbu začal původně stavět Josef…

Zámek Valtice

Zámek Valtice je barokní zámek nacházející se v městě Valtice v okrese Břeclav v České republice. Od roku 1995 je chráněn jako národní kulturní památka a v roce 1996 byl zapsán v rámci Lednicko-valtického areálu na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Po několik staletí do roku 1945 byl knížecím sídlem rodu Lichtenštejnů. Je ve vlastnictví státu (správu zajišťuje Národní památkový ústav, je přístupný veřejnosti a konají se zde různé…

Dianin chrám

DIANIN CHRÁM – Vítězný oblouk, Rendez-Vouz (1812-1813) Návrh vytvořil Josef Hardmuth, stavitel Josef Kornhäusel, chrám zasvěcen bohyni lovu Dianě. Na tomto místě probíhala slavnostní ukončení knížecích lovů. Reliéfy na stěnách jsou dílem sochaře Josefa Kliebra. Znázorňují bájného lovce Aktaióna, který se do Diany (Artemis) zamiloval, ta jej za trest proměnila v jelena a poté jej…

Kaple Svatého Huberta

Novogotická kaple postavená roku 1855. Jde o nejmladší stavbu LVA. Byla vybudována podle návrhu Josefa Wingelmüllera a postavil ji Jan Heidrich. Sochařská výzdoba je dílem Františeka Höglera, kaple je postavena z pískovcových kvádrů a je opatřena smyšlenými kamenickými značkami a jmény stavebních mistrů (Josef Wingelmüller, Jan Heidrich, Karel Kern, Josef Poppelack a Karel Stirmer), kteří…

Apollónův chrám

Autorem návrhu je Josef Kornhäusel, 1817-1819, tvoří jej 8 dórských sloupů před průčelní zdí s půlkruhovým výklenkem, nahoře lyra boha Apollóna s labutí. Nachází se zde 4 reliéfy, největší je zároveň největším v LVA (Johan Martin Fischer), původně tento reliéf zdobil chrám Slunce v lednickém parku, který musel ustoupit stavbě skleníku a proto byl tento…

Nový dvůr

Návrh Josef Hardmuth 1810, empírové hospodářské stavení původně určené pro chov 20 krav bernské rasy, později merinové ovce a nakonec koně, dnes je v soukromém vlastnictví. Na budově je možné vidět necitlivé zásahy provedené v 2 polovině 20 století. Scéna byla použita také v Četnických Humoreskách.

Chrám Tří Grácií

Ve skutečnosti Athéna, Artemis a Afrodíté, tři dcery boha Dia, sousoší je vytesáno z jednoho kusu kamene (Leopold Fischer) původně stávalo v lednickém parku, projet Josef Franz Engel, stavitel Josef Poppelack, jónské sloupy (12), ve výklencích se nachází sochy vědních oborů a múz (Josef Kliebr) původně umístěné v chrámu múz. Dnes je zámeček v držení…

Janův hrad

Romantická zřícenina hradu, lovecký zámeček. Návrh Josef Hardmuth 1807-1810, v prvním patře se nachází velký rytířský sál a dva salónky určené pro dámy, sál byl zasvěcen sv. Hubertovi. Nachází se zde celá řada trofejí ulovené zvěře, především jelení a černé. Můžeme zde také vidět pohár na víno určený pro krále lovu. Ten kdo se stal…

Translate »